WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniając formularz otrzymasz od nas darmową konsultację!


Po jego wypełnieniu w ciągu 24 h spodziewaj się telefonu. Przeprowadzimy z Tobą krótką konsultację dotyczącą “słodkiego” problemu oraz rozwieję dodatkowe wątpliwości dotyczące uczestnictwa w procesie.

    JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

W razie pytań możesz napisać na kontakt@fitmind.pl lub skontaktować się przez Facebooka.

    UWAGA!

Liczba miejsc jest mocno ograniczona dlatego zastrzegamy sobie prawo wyboru osób, które wezmą udział w programie według kolejności zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsce będziesz miał pierwszeństwo przy naborze do kolejnej edycji.

*Warunkiem uzyskania gwarancji jest wypełnienie ankiety przed i po programie, obecność na wszystkich zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań praktycznych w wyznaczonym terminie.